Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Værdier
Personal tools

Værdier

DBC's værdigrundlag

Værdier_dbcdk

DBC's værdigrundlag fastlægger de egenskaber, vi ønsker at betone for at fremme en opfattelse af virksomheden – internt og eksternt – som placerer den centralt.

Værdierne er dermed centrale for indholdet i virksomhedskulturen – som skal signalere egenskabernes tilstedeværelse. Og værdierne bliver centrale for vores kommunikation – egenskaberne skal præge de historier, vi fortæller.

 

1. Faglig dynamo

Koncentrationen af opgavevaretagelsen på DBC fører (tilnærmelsesvist) til en koncentration af de til grund liggende kompetencer. Det forpligter til, at vi til stadighed kan opretholde en faglig excellence og stå som garant for en fortsat videreudvikling af vores faglighed. DBC er – og skal vedblive at være – det nationale kompetencecenter på området.

2. Effektivitet

DBC’s opgaveprofil er dybest set dikteret af en effektivitetsbetragtning: Det vil føre til et merforbrug af samfundets ressourcer at konkurrenceudsætte opgavevaretagelsen.

Den manglende konkurrenceudsættelse efterlader et behov for at arbejde med alternative metoder til at dokumentere virksomhedens effektivitet og produktivitet. Det har en høj prioritet at kunne præstere – og præsentere – denne dokumentation.

3. Viden- og ressourcedeling

Kompetence-koncentrationen skal modvirkes gennem viden - og ressourcedeling. DBC’s engagement i open source communities og andre former for partnerskaber er et udslag af den værdi. Vores aktive engagement i undervisningsvirksomhed et andet. På denne måde giver vi vort bidrag til det samlede biblioteksmæssige økosystem – på linje med en række andre bidragydere, der skyder andre nødvendige kompetencer ind.

4. Åbenhed

Meget nært beslægtet med ønsket om viden- og ressourcedeling er ønsket om åbenhed. Vi arbejder i open source, vi støtter open contents, vi praktiserer åbne bøger, vi er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen – kort sagt: ’åben alting’. Åbenhed over for påvirkninger er en vigtig side af åbenheden.

5. Tydelighed, synlighed og rettidighed

Der er efterhånden mange kokke i det køkken, hvor bibliotekernes bibliografiske og it-mæssige infrastruktur bliver tilberedt. For DBC er det vigtigt, at der ikke opstår tvivl om, hvad der er vores bidrag – og hvad der ikke er vores bidrag. Tydelighed, synlighed og rettidighed i vores kommunikation er alfa og omega for os.

6. "... en del af jer selv"

DBC har ikke andre motiver end at bidrage til at opfylde bibliotekernes mission. DBC indoptager biblioteksvæsenets idegrundlag i sig: "den gode og sømløse brugeroplevelse og udnyttelse af samfundets kultur og viden". DBC arbejder non profit – der bliver ikke udbetalt udbytte til virksomhedens ejere.

7. Bæredygtighed og genbrug

Bæredygtigheds- og genbrugstænkning indgår som fundamentale værdier i filosofien bag DBC som virksomhed. Det er drivende bag selve tanken om at centralisere et samlet biblioteksvæsens metadataproduktion for at undgå dobbeltarbejde. Copy-cataloguing i vores egen produktionsform og i de muligheder, vi stiller til rådighed for bibliotekerne, udspringer af den samme tænkning. Det forhold, at vi er dedikeret til den serviceorienterede arkitektur, indebærer, at resultaterne af vores udviklingsvirksomhed får en generisk karakter og dermed bliver bredt anvendelige. Det bidrager til konsolidering på tværs af institutionsgrænser.

At gå helhjertet ind for standardisering er en væsentlig side af denne værdi.

 

På store strækninger af sit forretningsområde er DBC ikke konkurrenceudsat – på visse felter har man direkte en lovfæstet eneret. DBC er med andre ord et monopol.

Monopolet er den eneste rationelle form at løse infrastrukturopgaven på – det vil ikke føre til et mindreforbrug af samfundets ressourcer at konkurrenceudsætte opgavens varetagelse, tværtimod. Der er med andre ord tale om et naturligt monopol. Monopol-situationen er ubetænkelig, idet den udfolder sig inden for rammerne af et offentligt ejerskab.

Der skal være en stærk bevidsthed om monopolets eksistens og potentielt negative sider af monopol-situationen skal adresseres, bl.a. gennem værdigrundlaget.