Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Strategi
Personal tools

Strategi

DBC's strategi 2017

Introduktion til DBC's strategi.

Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC’s strategi. Også i de kommende år.
Med alt hvad det indebærer med teknologi, marked, kultur, forventninger og behov i hastig forandring. Udviklingen sker nu med stor dominans og inspiration fra BIG DATA og de globale spillere på internet.

Et strategisk fokus for DBC bliver at skabe det digitale grundlag for formidlingen af bibliotekernes tilbud. Mediemarkedet er i stærk kommerciel udvikling, det er nødvendigt at bibliotekernes tilbud holder trit med den standard, som sættes af de helt store udbydere. Erfaringen viser, at nye digitale medietjenester kan slå igennem på kort tid. Derfor er det vigtigt for bibliotekerne at være forberedt på konkurrence og konsolidere både det digitale ogdet fysiske rum.

Bibliotekerne er en kilde til information, forskning, læring, inspiration samt personlig udvikling, som i et vidensamfund kan spille en central rolle for innovation og sammenhængskraft. Udnyttelsen af bibliotekernes ressourcer er helt afhængig af en velfungerende infrastruktur både i forhold til digital og traditionel formidling.

Det bliver en strategisk udfordring for DBC at udvikle metadata, indholdsdata og søgefunktion i den fælles infrastruktur. Søgning ses i en samlet værdikæde og omfatter autogenereret eller brugerinitieret genfinding af data, information og viden-/oplevelsesobjekter, der præsenteres optimalt i kontekst for brugeren. Desuden står DBC overfor opgaver som fortsat konsolidering og udvikling af platform for Danskernes Digitale Bibliotek og Fælles Bibliotekssystem, yderligere
berigelse af data og implementering af faciliteter som linked open data som en del af den sammenhængende arkitektur.

Læs DBC's strategi 2017 (pdf)

Se afsnittet Udvikling