Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Søg
Du er her: Forside » Om DBC » Specialepriser » DBC Specialeprisen
Personal tools

DBC Specialeprisen

DBC Specialeprisen

In English

DBC Specialeprisen på 25.000 kr. gives hvert år til bedste kandidatspeciale med relevans for DBC og den danske biblioteksinfrastruktur

I 2017 ser vi især gerne indstillinger fra it-uddannelser, der kobler data science med informationsinfrastruktur og/eller biblioteksområdet, eller fra fag, der har en antropologisk, sociologisk eller psykologisk indfaldsvinkel til samme.

Specialer, der er bedømt med karakteren 12, og som er afsluttet i august 2016 eller derefter, kan komme i betragtning.

Indstil et speciale senest 31. oktober 2017

Frem til og med tirsdag den 31. oktober 2017 kan vejledere på videregående uddannelser indstillet et eller flere specialer, som er afsluttet i august 2016 eller senere, til DBC Specialeprisen 2017

Indstilling foregår på email til dbcprize@dbc.dk. Angiv/vedhæft følgende:

 • Vejlederens navn og email
 • Specialets titel
 • Godkendelsesdato (måned og år)
 • Navn på den/de studerende
 • Uddannelsesinstitution
 • Fag/studieretning
 • Indstilling: vejleders begrundelse for, at specialet er relevant for DBC's virke (cirka 1/2 A4-side)
 • Resume af specialet på engelsk, dansk, norsk eller svensk
 • Selve specialet

Emneområder til inspiration

 • Informationsfiltrering- og visualisering: recommendations, visualisering, automatisk generering af metadata, linked data, network science, ontologier, informationsorganiserende systemer, informationsorganiserende processer.
 • Brugeradfærd: adfærdsdata, brugergrænseflader, brugerbehov, brugerinvolvering, personalisering.
 • Informationssøgning: repositorier, søgeindekser, rankering UX-design.

Spørgsmål?

Kontakt kommunikationsmedarbejder Camilla Bødker Thomsen på cbt@dbc.dk.

Læs om DBC.

Videre procedure

Vinderen findes senest i løbet af januar 2018

Efter vurdering af de indkomne specialers relevans og kvalitet forbeholder DBC sig ret til ikke at uddele prisen.

Om DBC (Dansk Bibliotekscenter)

DBC driver og udvikler den bibliografiske og systemmæssige infrastruktur til bibliotekerne i Danmark. Infrastrukturen er bl.a. uundværligt grundlag for folkebibliotekernes borgervendte grænseflader og det nyligt indførte fælles bibliotekssystem, der understøtter bibliotekernes håndtering af materialer, lånere og administrative processer:

 • National databrønd: indeholder bibliografiske data fra de danske biblioteker og metadata fra e-ressourcer, så biblioteksbrugeren på én gang kan søge i såvel bibliotekets egen samling af materialer som i de digitale ressourcer, biblioteket har licens til. Til databrønden hører et stort antal webservices.
 • Danbib: de biblioteksprofessionelles fælles base og infrastruktur, der indeholder den danske nationalbibliografi samt alle offentlige forsknings- og folkebibliotekers beholdning af materialer. Er ved at blive migreret til databrønden.
 • bibliotek.dk: base i databrønden og brugervendt grænseflade, hvor borgerne kan søge og bestille materialer fra alle landets biblioteker.
 • Filmstriben: bibliotekernes fælles T-VOD filmtjeneste med adgang til spillefilm, kortfilm og dokumentarer.
 • Den danske nationalbibliografi: registrering af bøger, film, musik mm., der udkommer i Danmark
 • Bibliotekskatalogisering: udvælgelse af materialer af særlig relevans for de kommunale biblioteker og registrering med yderligere data, målrettet brugen i bibliotekerne.

DBC er et offentligt ejet aktieselskab med cirka 150 medarbejdere, der primært er bibliotekarer, informationsspecialister og it-medarbejdere (dataloger mv.). Vi udvikler agilt i open source og serviceorienteret arkitektur. Blandt andet arbejder vi på at lave anbefalersystemer ved hjælp af data science, og siden 2016 har vi arbejdet med brugerdrevet innovation.

Vinder 2016

Jakob Rindum Danelund, cand.psych. fra Københavns Universitet, for specialet 'På vej mod en it-psykologi'.

Jakob Rindum Danelund
Vinder af DBC Specialeprisen 2016. Foto: Poul Bergstrøm Hansen.

Vinder 2015

Oline Møller-Thomsen fra IT-Universitetet for specialet 'Fra adgang til tilgængelighed'.

Vinder af DBC Specialeprisen 2015

Mere om vinderen af DBC Specialeprisen 2015:

 • ITU-studerende vinder 25.000 for bedste speciale (artikel på dbc.dk)
 • ITU-studerende vandt DBC's specialepris: "Bogbranchen er nødt til at tænke digitalt" (artikel på itu.dk)