Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion

Du er her: Forside » Nationale opgaver » Nationalbibliografi og Bibliotekskatalogisering » Materialer » Artikler og anmeldelser » Tilgang og afgang af tidsskrifter til Dansk artikelindeks
Personal tools

Handlinger tilknyttet webside

Tilgang og afgang af tidsskrifter til Dansk artikelindeks

 

Forord | Systematisk fortegnelse| Alfabetisk fortegnelse | Elektroniske tidsskrifter


Tilgang og afgang af tidsskrifter til Dansk artikelindeks

I fortegnelsen gælder følgende markeringer:
ingen markering: tidsskriftet indekseres i trykt udgave
[online]: tidsskriftet eksisterer og indekseres alene i en online udgave
[trykt + online]: tidsskriftet indekseres i trykt udgave og der linkes til en online udgave.

 

Tilgang 2014

 

Tilgang i 4. kvartal 2014

02.26 Bibliotekshistorie [trykt + online]. - Kbh. : Dansk Bibliotekshistorisk Selskab
https://tidsskrift.dk/index.php/bibliotekshistorie/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

99.4 Carl Nielsen studies [trykt + online]. - Copenhagen : The Royal Library
https://tidsskrift.dk/index.php/carlnielsenstudies/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

37.14896 Dansk noter [trykt + online]. - Frederiksberg : Dansklærerforeningen
http://dansklf.dk/Ungdomsuddannelse/Tidsskrifter/Dansk_Noter
Tilgang af link til online udgave

00 Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger [trykt + online]. - København : Det kongelige Bibliotek
https://tidsskrift.dk/index.php/fundogforskning/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

79.41 Gameplay [trykt + online]. - Kbh. : Mazafaka Media
http://www.gameplay-online.dk/
Tilgang af link til online udgave

38.6 Gerontologi [trykt + online]. - Vanløse : Dansk Gerontologisk Selskab
http://www.gerodan.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=6
Tilgang af link til online udgave

37.149 Historie & samfundsfag [online]. - Odense : Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag
http://www.falihos.dk/ Adgangsbegrænsning
Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version. Tilgang med 2014, nr. 1

90 Historisk tidsskrift [trykt + online]. - Kbh. : Den Danske Historiske Forening
https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

78.01 The journal of music and meaning [online]. - [S.l.] : [s.n.]
http://jmm.musicandmeaning.net/
Tilgang med Vol. 10 (2012)

30.172 Kvinder, køn & forskning [trykt + online]. - København : Koordinationen for Kønsforskning
https://tidsskrift.dk/index.php/KKF/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

37.13 Læremiddeldidaktik [online]. - Odense : Læremiddel.dk
http://laeremiddel.dk/laeremiddelevaluering/tidsskrift/
Tilgang med Nr. 6 (2013)

63  Momentum+ [trykt + online]. - København : JA
http://www.ja.dk/nyheder/momentum/Sider/default.aspx
Fortsættelse af Momentum [trykt + online]. Tilgang med Årg. 11, nr. 1 (2013)

50  Naturhistorier. - København. : Statens Naturhistoriske Museum
Fortsættelse af Dyr i natur og museum. Tilgang med 2014, nr. 1

30.1 Nordiske udkast [trykt + online]. - Odense : Syddansk Universitetsforlag
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/nu/index
Tilgang af link til online udgave

89 NyS [trykt + online]. - Kbh. : NyS i samarbejde med Dansk Sprognævn
http://www.nys.dk/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

05.16 Politiken e-avis [online]. - København : JP/Politikens Hus
http://eavis.politiken.dk/ Adgangsbegrænsning
Tilgang med 2014-06-09
Indekseres kun hvis trykt udgave af Politiken ikke udkommer, eksempelvis 2. pinsedag d. 9.6.2014

05.6 Slagmark [trykt + online] - Århus : Slagmark
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/slagmark/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

37.14896 Viden om literacy [trykt + online]. - Kbh. : Nationalt Videncenter for Læsning
http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/
Fortsættelse af Viden om læsning [trykt + online]. Tilgang med Nr. 16 (2014)

 

Tilgang i 3. kvartal 2014

98.1 The Copenhagen journal of Asian studies [trykt + online]. - Frederiksberg : Asia Research Centre, Copenhagen Business School
http://rauli.cbs.dk/index.php/cjas/index
Tilgang med Vol. 30, issue 1 (2012)

89.6 Møde om Udforskningen af Dansk Sprog [trykt + online]. - Århus : Nordisk Institut, Aarhus Universitet
http://www.norden.org/da/publikationer
Tilgang med [Årgang] 14 (2013)

37.149 Noter [trykt + online]. - Århus : Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF
http://www.emu.dk/modul/noter-historiel%C3%A6rerforeningens-fagblad
Tilgang af link til online udgave

37.142 Religion [trykt + online]. - Viborg : Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF
http://www.emu.dk/modul/religionsl%C3%A6rerforeningen-gymnasiet-og-hf-tidsskriftet-religion
Tilgang af link til online udgave

Tilgang i 2. kvartal 2014

60.1 Danish journal of management & business. - Copenhagen : DJØF Publishing
Fortsættelse af Ledelse & erhvervsøkonomi. Tilgang med Vol. 78, no. 1 (2014)

33.19 Dansk Erhvervs Perspektiv [trykt + online]. - [København] : Dansk Erhverv
https://www.danskerhverv.dk/OmDanskErhverv/Nyhedsbreve/Dansk-Erhvervs-Perspektiv/
Tilgang med 2014, nr. 1

26.4 Dansk kirkesangs årsskrift. – Århus : Samfundet Dansk Kirkesang
Genåbnet med 2007-2013 efter at være registreret som ophørt med 2006

05.6 Den Gamle By [trykt + online]. - [Århus] : Den Gamle by
http://www.dengamlebyaarbog.dk/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

69.9 Geology and ore [online] . - Nuuk : Ministry of Industry and Mineral Resources (MIMR) ; Copenhagen : Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
http://www.geus.dk/DK/publications/newsletters/minex/Sider/geology_ore-dk.aspx
Ophørt i trykt udgave med  No. 24 (2013), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med No. 25 (2014)

Grundtvig studier [trykt + online]. - København : Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947 ; [Aarhus] : i samarbejde med Grundtvig Centeret
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/grs/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

63.51 Grønt miljø [trykt + online]. - Kbh. : Danske Anlægsgartnere
http://www.grontmiljo.dk/gmliste.html
Tilgang af link til online udgave

07.1 Journalistica [online]. - Aarhus : Danmarks Journalisthøjskole
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/journalistica/issue/archive
Tilgang med 2013, nr. 1

30.12 K&K [online]. - Aarhus : Aarhus Universitetsforlag
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/kok/issue/archive
Ophørt i trykt udgave (K & K), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Årg. 42, nr. 117 (2014)

33.19 Kvartalsoversigt / Danmarks Nationalbank [online]. - København : Danmarks Nationalbank
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/alle/Sider/default.aspx?type=f9cfbfb0-a740-4d53-8ea6-5383744a5c48&date=FilterAll
Ophørt i trykt udgave med 2013, 4. kvartal, del 2, indekseres herefter kun i online version. Tilgang med 2014, 1. kvartal

30.26 Mandag morgen [trykt + online] = trykt + link til hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia. - Mandag morgen
https://www.mm.dk/issuelist
Tilgang med 2014, nr. 8. Tidsskriftet går tilbage til at udkomme både i trykt udgave og i online udgave, derfor afgang på ren online udgave. Fremover indekseres Mandag morgen i trykt udgave med link til hjenmeside og Infomedia

07.01 Medieudviklingen [trykt + online]. - København : DR Medieforskning
http://www.dr.dk/Om_DR/Fakta+om+DR/Artikler/02092859.htm
Tilgang med 2013

81 Naqd [online]. - København : Naqd
http://www.naqd.dk/
Ophørt i trykt udgave med Nr. 12 (2012), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Nr. 13 (2014)

33 Nordic economic policy review [trykt + online]. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers
http://www.norden.org/da/publikationer
Tilgang med 2010, nr. 1

35 Nordisk administrativt tidsskrift [trykt + online]. -  Kbh. :  Jurist- og Økonomforbundets Forlag (nr. 1 og 2 i hver årgang kommer kun online, nr. 3 kommer både som trykt og online)
https://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/
Tilgang af link til online udgave

35 Nordisk administrativt tidsskrift [online]. -  Kbh. :  Jurist- og Økonomforbundets Forlag (nr. 1 og 2 i hver årgang kommer kun online, nr. 3 kommer både som trykt og online)
https://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/
Tilgang af online udgave

46.4 Odense Bys Museer. - Odense : (Odense Bys Museer)
Fortsættelse af Fynske minder. Tilgang med 2014

58.8 Pandion [online]. - København : DOF - Dansk Ornitologisk Forening
http://pandion.dof.dk/artikler
Tilgang med 2014-02-03

05.6 Planet pulp [online]. - [Århus] : Planet Pulp
http://www.planetpulp.dk/?page_id=13
Tilgang med Nr. 99 (2014) = 2014-01-13

77 Peripeti [trykt + online]. - Århus : Afdeling for Dramaturgi, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet
http://www.peripeti.dk/udgivelser/
Tilgang af link til online udgave

13 Psyke & logos [trykt + online]. - Kbh. - Dansk Psykologisk Forlag
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/psyke/issue/archive
Tilgang af link til online udgave

10 Res cogitans [online]. - Odense : Institut for Filosofi og Religionsstudier, Syddansk Universitet
http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv/Videnskabelige+tidsskrifter/rescogitans/Issues/
Tilgang med No. 9, vol. 1 (2013)

27.67 Roskilde stiftsårbog [trykt+online]. - Roskilde : Roskilde Stiftsråd
http://roskildestift.dk/publikationer/stiftsaarbogen/
Fortsættelse af Roskilde stiftsbog. Tilgang med 2013

13.43 Scandinavian journal of child and adolescent psychiatry and psychology [online]. - Roskilde : Psychiatric Research Unit, Region Zealand
http://www.sjcapp.org/issue/archive
Tilgang med Vol. 0001, no. 0001 (2013)

33.9 Social politik [trykt + online]. - Kbh. - Socialpolitisk Forening
http://socialpolitisk-forening.dk/social-politik/tidligere-temaer/
Tilgang af link til online udgave

05.6 Tidsskrift for medier, erkendelse og formidling [online]. - København : Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
https://tidsskrift.dk/index.php/mef-journal/issue/archive
Tilgang med Årg. 1, nr. 1 (2013)

30.12 Tværkultur : årbog for ToRS [trykt + online]. - København : Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
http://tors.ku.dk/publikationer/publikationer_kopi/
Tilgang med Nr. 4 (2014)=2012/2013

46.4 Vendsyssel nu og da. – [Hjørring] : Vendsyssel Historiske Museum
Genåbnet med 2011-2013 efter at være registreret som ophørt med 2010

46.4 Årsskrift / Museum Silkeborg - Silkeborg : Museum Silkeborg
Fortsættelse af  Årsskrift / Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Tilgang med 2013

Tilgang i 1. kvartal 2014

61.641 Annual report / Danish National Research Foundation's Center of Functionally Integrative Neuroscience [trykt + online]. - Aarhus : Center of Functionally Integrative Neuroscience (CFIN)
http://www.swiflet.com/swiflet/engine/Showindex.aspx?cid=MjI4&brand=562
Tilgang med Årg. 8, nr. 1 (2014)

61 BestPractice : faglig dialog mellem læger [trykt + online]. - Ballerup : BestPractice
http://www.swiflet.com/swiflet/engine/Showindex.aspx?cid=MjI4&brand=562
Tilgang med Årg. 8, nr. 1 (2014)

61.706 BestPractice. Sygeplejersken i almen praksis : faglig dialog mellem sygeplejersker [trykt + online]. - Ballerup : BestPractice
http://www.swiflet.com/bpdksygepleje/sygepl/7/1/
Tilgang med Årg. 3, nr. 7 (2014)

65.124 Forbrugerrådet Tænk. - Kbh. :  Forbrugerrådet Tænk
Fortsættelse af Tænk (2005). Tilgang med Nr. 146 (2013)

78 Gaffa [trykt + online]. - Aarhus : Gaffa
http://gaffa.dk/arkiv
Tilgang af link til online udgave

05.6 Højskolebladet [trykt + online]. - Kbh. : Højskolebladet
http://www.hojskolebladet.dk/om-bladet/arkiv
Tilgang af link til online udgave

65.841 Jenbanehistorie. - Odense : Danmarks Jernbanemuseum
Fortsættelse af Tog i tiden. Tilgang med 2013

05.6 Lyd & billede. - Billingstad : Publish
Tilgang med Årg. [12], nr. 1 (2014)

19 On edge [online]. - Odense : Knowledge Lab, SDU
http://knowledgelab.dk/publikationer/onedge
Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Årg. 10, nr. 2 (2012)

30.1645 Opinionen. - Albertslund : Zaman
Tilgang med Årg. 4, nr. 24 (2014)

91.7 Romantik [trykt + online]. - Aarhus : Aarhus University Press
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rom
Tilgang med Vol. 1, no. 1 (2012)

69.65 Spor og baner. - Odense : Spor og baner
Tilgang med Årg. 3, nr. 13 (2014) = Årg. 2014, nr. 13 (2014)

89.5 Språk i Norden [online]. - København : Dansk Sprognævn ; Nordisk Sprogkoordination
http://nordisksprogkoordination.org/temaer/tidsskrifter-og-boeger/spraak-i-norden-publikationer
Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version. Tilgang med 2012

61.642 Tidsskrift for psykoterapi [trykt + online]. - Kbh. : Psykoterapeut Foreningen
http://psykoterapeutforeningen.dk/foreningen/medlemsbladet
Fortsættelse af Psykoterapeuten [trykt+online]. Tilgang med Årg. 22, nr. 1 (2014)

79.601 Træn. - København : Mediehuset Luksus
Tilgang med Nr. 6 (2014)

71.6 Twentyfirst. - Copenhagen : Danish Architectural Press
Fortsættelse af Arkitektur DK. Tilgang med No. 1 (2013)

61 Ugeskrift for læger [online]. - Kbh. : Lægeforeningen
http://ugeskriftet.dk/ Adgangsbegrænsning
Indeksering ophørt af trykt udgave, indekseres herefter kun i online version. Tilgang med 2014-01-03

46.4 Årbog / Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune. - Lemvig : Lemvigarkivernes Forlag
Tilgang med Årg. 1 (2013)

Tilgang 2013

 

Tilgang i 4. kvartal 2013

63.6 Dyrevelfærd i Danmark [trykt + online]. - Glostrup : Fødevarestyrelsen
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Sider/publikationer.aspx
Tilgang med 2010

35.5 Militaria-nyt. - [Brædstrup] : Dansk Militaria Forening
Tilgang med Årg. 2011, nr. 1 (2011)

71 Nordic journal of architecture. - Copenhagen : Danish Architectural Press
Tilgang med Vol. 1, no. 1 (2011)

80 Salon 55. - Odense : Foreningen Salon 55
Tilgang med Nr. 1 (2012)

78.915 Seismograf/DMT [online]. - København : Seismograf/DMT
http://seismograf.org/
Sammenlægning af dmt og Autograf.org. Tilgang med 2011-03-11

38.55 Sundhedsplejersken. - Århus : Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Tilgang med 2013, nr. 4

05.6 Third ear [online]. - København : Third Ear
http://thirdear.dk/
Tilgang med Nr. 1 (2009)

46.4 Årbog for Vinderup-egnen. - Vinderup : Vinderup Egnshistoriske Forening
Tilgang med 2011

Tilgang i 3. kvartal 2013

65.215 Danske revisorer [trykt + online]. - Odense : Foreningen Danske Revisorer
http://www.fdr.dk/index.php/publikationer/danske-revisorer
Tilgang med Årg. 39, nr. 1 (2013)

75.7 Digital foto . - Oslo : Bonnier ; Kbh. : Eksp. Bonnier
Tilgang med 2013, nr. 7

60.1 Erhvervsmagasinet SCM [trykt + online]. - Kbh. : Horisont Gruppen
http:/www.scm.dk/
Fortsættelse af Supply chain magasinet [trykt + online]. Tilgang med 2012, nr. 9

19.61 Komputer for alle . - Oslo : Bonnier Publications International ; Kbh. : Eksp. Bonnier
Tilgang med 2013, nr. 5

77.6 Kosmorama [online]. - Kbh. : Det Danske Filminstitut
Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Nr. 249 (2013)

61.642 Psykoterapeuten [trykt + online]. - Kbh. : Psykoterapeut Foreningen
http://psykoterapeutforeningen.dk/foreningen/medlemsbladet
Tilgang med Årg. 21, nr. 1 (2013)

Tilgang i 2. kvartal 2013

68.07 Design & håndværk. - Odense : Dansk Husflidsselskab
Fortsættelse af Husflid. Tilgang med 2013, udg. 1

27.67 Folkekirken på Fyn [trykt + online]. - Odense : Fyens Stift
http://www.fyensstift.dk/publikationer/stiftsboeger/
Fortsættelse af Fyens Stiftsbog. Tilgang med 2012

46.4 Holbo-historier. – Gilleleje : Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre ; Gilleleje og Omegns Museumsforening ; [Helsinge] : Arkiv og Museumsforeningen for Helsinge og Omegn
Fortsættelse af Årbog / Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. Tilgang med 2010

30.26 Mandag morgen Navigation [trykt+online] = trykt + link til hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia. - Mandag morgen
https://www.mm.dk/issuelist/month

62.015 Råstof. - Aarhus : VedvarendeEnergi ; [Allingåbro] : Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB)
Fortsættelse af Vedvarende energi & miljø. Tilgang med 2011, forår

70.86 SMK. - København : Statens Museum for Kunst
Tilgang med Nr. 1 (2010)

38.78 Social udvikling. - Odense : Socialt Lederforum
Fortsættelse af Udvikling : tidsskrift for udviklingshæmmede. Tilgang med 2013, nr. 1

32.6 VisAvis. - [København] : VisAvis
Tilgang med no. 6 (2012)

65.909 Årbog / M/S Museet for Søfart. - [Helsingør] : M/S Museet for Søfart
Fortsættelse af Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Tilgang med 2012

Tilgang i 1. kvartal 2013

30.26 Mandag morgen [online] = link til hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia. - Mandag morgen
https://www.mm.dk/issuelist
Ophørt i trykt udgave med 2012, nr. 23, indekseres herefter kun i online version. Tilgang med 2012, nr. 24.

07.1 Modkraft [online]. - Modkraft
http://modkraft.dk/
Tilgang med 2012-01-01

37.2 Paideia. - Frederikshavn : Dafolo Forlag
Tilgang med 2011, nr. 1

05.6 Videnskab.dk [online]. - Videnskab.dk
http://videnskab.dk/
Tilgang med 2012-01-01


Tilgang 2012

77.6 16:9 [online]. - 16:9 Filmtidsskrift
http://www.16-9.dk/
Tilgang med Årg. 1, nr. 1 (2003)

90.7 1066 [online]. - 1066
http://www.1066.dk/
Ophørt i trykt udgave med Årg. 40, nr. 4 (2010), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Årg. 41, nr. 1 (2011)

63.69 Acta veterinaria Scandinavica [online]. - BioMed Central
http://www.actavetscand.com/content
Ophørt i trykt udgave med Vol. 48 (2006), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Vol. 49 (2007)

37.14914 Aigis [online]. - Aigis
http://www.igl.ku.dk/~aigis/Welcome.html
Tilgang med 2012, nr. 1

19 Akademisk kvarter [online]. - Aalborg Universitet / Akademisk Kvarter
http://www.akademiskkvarter.hum.aau.dk/
Tilgang med Vol. 4, (2012)

65.87 Android magasinet. - Valby : Mediaprovider
Tilgang med 2012, nr. 1

30.12 Atlas [online]. - Atlas Magasin
http://atlasmag.dk/
Tilgang fra start i 2010

02.06 Bibliotek og viden [trykt + online]. - Kbh. : Kulturstyrelsen
http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/
Fortsættelse af Bibliotek og medier [trykt + online]. Tilgang med Årg. 22, nr. 1 (2012)

55 Bulletin of the Geological Society of Denmark [online]. - Dansk Geologisk Forening
http://2dgf.dk/publikationer/bulletin/index.html
Ophørt i trykt udgave med Vol. 57 (2009), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Vol. 58 (2010)

28.2 Catholica.dk [online]. - Catholica.dk
http://www.catholica.dk/
Tilgang med 2012-02-03

61  Danish medical journal [online]. - Danish Medical Association
http://www.danmedj.dk.
Fortsættelse af Danish medical bulletin [online]. Tilgang med Vol. 59, nr. 1 (2012)

78.9 Dansk musikforskning online [online]. - Afdeling for Musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
http://www.danishmusicologyonline.dk/
Fortsættelse af Musik & forskning [online]. Tilgang med Vol. 1 (2010)

37.601 Dansk universitetspædagogisk tidsskrift [online]. - Odense : Syddansk Universitetsforlag
http://www.dun-net.dk/tidsskrift/udgivne-numre/
Ophørt i trykt udgave med årg. 6, nr. 10 (2010), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med årg. 6, nr. 11 (2011)

63.4 Development briefs. Policy [online]. - Forest & Landscape
http://www.sl.life.ku.dk/English/outreach_publications/reports/development_briefs_policy.aspx
Ophørt i trykt udgave med Nr. 12 (2011), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Nr. 13 (2011)

37.123 Drama & teater. - Aalborg : Danmarks Dramalærerforening
Fortsættelse af Drama & teater i undervisningen. Tilgang med 2011, nr. 2

61.38 E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet [online]. - DTU Fødevareinstituttet
http://www.food.dtu.dk/Publikationer/Populaervidenskabelig_formidling.aspx
Tilgang med 2009, nr. 1

33.19 Erhvervshistorisk årbog [online]. - Erhvervsarkivet
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/eaa/index
Ophørt i trykt udgave med Bd. 60 (2011), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Årg. 61, nr. 1 (2012)

79.41 Gameplay. - Kbh. : Mazafaka Media
Tilgang med Årg. 18, nr. 5 (2012)

79.41 Game studies [online]. - IT University of Copenhagen
http://www.gamestudies.org
Tilgang med Vol. 12, issue 1 (2012)

33.34 George [trykt + online]. - Kbh.: Den Danske Henry George Forening
http://www.henrygeorge.dk/tidsskriftet-george/
Tilgang af link til online udgave

89 Hermes [online]. - Århus : Department of Language and Business Communication, Aarhus School of Business, Aarhus University
http://bcom.au.dk/research/publications/journals/hermes/journalcontent/
Ophørt i trykt udgave med Nr. 43 (2009), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Nr. 44 (2010)

63.61 Hestemagasinet. - Kbh. : LandbrugsMedierne
Sammenlægning af Hest og Ridemagasinet Equipage. Tilgang med 2012, nr. 1

46.3 Historiske meddelelser om København (2011). - Kbh. : Selskabet for Københavns Historie
Fortsættelse af København, kultur og historie. Tilgang med 2011

32.7 The interdisciplinary journal of international studies [online]. - The Board of Studies for International Affairs, European Studies Programme (ESP) and Development and International Relations (DIR)
http://www.ijis.aau.dk/
Ophørt i trykt udgave med Vol. 6, nr. 1 (2010), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Vol. 7, nr. 1 (2011)

65.87 iPhone magasinet. - Valby : Mediaprovider
Tilgang med 2012, nr. 1

28.2 Katolsk magasin. - Kbh. : Katolsk Forlag
Tilgang med 2010

70.9 Kunsthistorisk bogliste [online]. - Dansk Kunsthistoriker Forening
http://www.kunsthistoriker.dk/
Tilgang med 2012, nr. 4. Indekseres kun for anmeldelser

30.172 KVINFOs webmagasin [online]. - KVINFO
http://webmagasin.kvinfo.dk/
Fortsættelse af Forum for køn og kultur [online]. Tilgang med 2010-12-03

88  Litteratursiden.dk [online]. - Litteratursiden
http://www.litteratursiden.dk/
Tilgang med 2000-10-01

76.08 Mind design [online]. - Danish Centre for Design Research
http://www.dcdr.dk/dk/Menu/Aktuelt/Netmagasin/Oversigt+alle+numre
Tilgang med Årg. 1, nr. 1 (2007)

37.1450 MONA [trykt + online]. - Kbh. : Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU
http://www.ind.ku.dk/mona/
Tilgang af link til online udgave

70 Morgenrøde [online]. - Tidsskriftet Morgenrøde
http://www.morgenrøde.dk/
Tilgang med Nr. 6 (2012)

61.549 Musikterapi i psykiatrien online [online]. - Aalborg : Aalborg Universitetsforlag
http://ojs.aub.aau.dk/index.php/MIPO/issue/archive.
Ophørt i trykt udgave med Nr. 6 (2011), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Årg. 7, nr. 1 (2012)

33.11 Nordic journal of working life studies [online]. - Roskilde Universitet
http://ej.lib.cbs.dk/index.php/nordicwl
Tilgang med Vol. 1, no. 1 (2011)

61.7 Nordisk sygeplejeforskning . - Oslo : Universitetsforlaget
Sammenlægning af Tidsskrift for sygeplejeforskning og Norsk tidsskrift for sykepleieforskning til Nordisk sygeplejeforskning. Tilgang med Årg. 1, nr. 1 (2011)

02 Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling [trykt + online]. - Aalborg : Det Informationsvidenskabelige Akademi
http://www.ntik.dk/
Fortsættelse af Dansk Biblioteksforskning [trykt + online]. Tilgang med Årg. 1, nr. 1/2 (2012)

46.4 Nyborg – før og nu [trykt + online]. - Nyborg : Nyborg Lokalhistoriske Forlag
http://www.nyborgbibliotek.dk/lokalweb/nbNyborgLokalarkiv/OestfynsHistorie.htm
Tilgang af link til online udgave

89 NyS. - Kbh. : NyS i samarbejde med Dansk Sprognævn
Tilgang med Nr. 42 (2012) [tidligere Nr. 9 (1978)-Nr. 16/17 (1986)]

30.12 Otherness [online]. - The Centre for Studies in Otherness, Aarhus University
http://www.otherness.dk/journal/
Tilgang med Issue 3/1 (2012)

30.12 Praktiske grunde [online]. - Hexis, Forum for samfundsvidenskabelig forskning
http://www.hexis.dk/praktiskegrunde.html
Tilgang med 2010, nr. 1/2

30.1776 Proud! magazine [trykt + online]. - Aarhus : Proud!
http://proudmagazine.dk/proud-magazine/
Tilgang med No. 2 (2011)

89 Qualitative studies [online]. - Center for Kvalitative Studier, Aalborg Universitet
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/qual/index
Tilgang med Vol 3, No. 1 (2012)

61.55 Rationel farmakoterapi [trykt + online]. - Brønshøj : Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen
http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/
Tilgang med 2012, nr. 1

37.01 Reflexen [online]. - Aalborg Universitet
http://www.reflexen.learning.aau.dk/.
Tilgang med Vol. 7, nr. 1 (2012)

60.1 Relationel praksis [online]. - Forlaget Mindspace
http://www.forlagetmindspace.dk/
Tilgang med Vol. 3, nr. 1 (2012)

81.13 Renæssanceforum [online]. - Forum for Renæssancestudier ved Københavns Universitet
http://www.renaessanceforum.dk/oversigt.htm
Tilgang med No. 8 (2012)

46.4 Ringsted bogen. - [Ringsted] : Historiens Hus - Ringsted Museum og Arkiv
Tilgang med 2011

02 Scandinavian library quarterly [trykt + online]. - Stockholm : SLQ ; [Copenhagen] : Danish Agency for Culture
http://slq.nu/
Fortsættelse af Scandinavian public library quarterly [trykt + online]. Tilgang med Vol. 45, no. 1 (2012)

19.511 Signs [online]. - Signs Scandinavian Section, Royal School of Library and Information Science
http://vip.iva.dk/sis/index.php?journal=signs.
Tilgang med Vol. 1 (2007)

89 Skandinaviske sprogstudier [online]. - [Nordisk Institut, Aarhus Universitet]
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sss/index
Fortsættelse af Tidsskrift for sprogforskning [online]. Tilgang med Årg. 3, nr. 2 (2012)

33.8 Skattefagligt. - Frederiksberg : SRF Skattefaglig Forening
Tilgang med 2012, nr. 1

66.88 Stof [trykt + online]. - Kbh,: CRF København
http://www.stofbladet.dk/
Tilgang af link til online udgave

61  Sundhed [trykt + online]. - Kbh. : Magasinet Sundhed i samarbejde med Danmarks Apotekerforening
http://www.magasinet-sundhed.dk/
Tilgang med Nr. 1 (2010)

61.4 Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen [online]. - Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet
http://www.dssnet.dk/tidsskriftet Adgangsbegrænsning
Ophørt i trykt udgave med Årg. 88, nr. 4 (2012), indekseres herefter kun i online version. Tilgang med Årg. 88, nr. 5 (2012).

29.7  Tidsskrift for Islamforskning [online]. - Forum for Islamforskning
http://www.islamforskning.dk/Arkiv.htm
Tilgang med 2006, nr. 1

65.8 Trafikdage på Aalborg Universitet [online]. - Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
http://www.trafikdage.dk/v3/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=236
Tilgang med 2007

37.14896 Viden om læsning [trykt + online]. - Kbh. : Nationalt Videncenter for Læsning
http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/
Tilgang med Nr. 11 (2012)

46.4 Årbog / Museum Østjylland. - [Randers] : Museum Østjylland
Fortsættelse af Årbog / Kulturhistorisk Museum Randers. Tilgang med 2011

46.4 Årbog / Nordjyllands Historiske Museum [trykt + online]. - Aalborg : Nordjyllands Historiske Museum
http://nordmus.dk/org/
Fortsættelse af Årsberetning / Nordjyllands Historiske Museum. Tilgang med 2010 - tilgang af link først fra 2011

46.4 Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland. - Sorø : Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland
Fortsættelse af Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Tilgang med Bd. 98 (2011)

46.4 Årsskrift / Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening. - Taastrup : Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
Fortsættelse af Årsskrift / Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. Tilgang med 2012

46.4 Årsskrift / Silkeborg Kulturhistoriske Museum. - Silkeborg : Silkeborg Kulturhistoriske Museum
Fortsættelse af  Årsskrift / Silkeborg Museum. Tilgang med 2012

Tidligere tilgang, klik her: Tilgang -2011

 

Afgang 2014

Afgang kan skyldes tidsskriftets ophør, titelskifte eller indekseringsophør eller afgang af link til online udgave.

Afgang i 4. kvartal 2014

68.07 Design & håndværk. - Odense : Dansk Husflidsselskab
Indeksering ophørt med 2013, udg. 6

37.149 Historie & samfundsfag. - Odense : Foreningen af lærere i Historie og Samfundsfag
Ophørt i trykt udgave med Årg. 53, nr. 4 (2013), indekseres herefter kun i online version: Historie & samfundsfag [online]

63  Momentum [trykt + online]. - København : JA
Ophørt med Årg. 10, nr. 4 (2012). Fortsættes som Momentum+ [trykt + online].

35.5 Militært tidsskrift. - København : Det Krigsvidenskabelige Selskab
Ophørt med  Årg. 141, nr. 4 (2012)

37.14896 Viden om læsning [trykt + online]. - Kbh. : Nationalt Videncenter for Læsning
Ophørt med Nr. 15 (2014). Fortsættes som Viden om literacy [trykt + online].

58.8 Wildlife biology. - [S.l.] : NKV
Trykt udgave ophørt med Vol. 19, no. 4 (2013)

 

Afgang i 3. kvartal 2014

79.601 Træn. - København : Mediehuset Luksus
Ophørt med Nr. 9 (2014)

28.8 Økumenisk tid. - Århus : Det Økumeniske Center
Ophørt med Årg. 11, nr. 4 (2012)

Afgang i 2. kvartal 2014

70.9 Afart [trykt + online]. - [Kbh.] : Foreningen AFART
Ophørt med Nr. 33 (2011)

02.06 Bibliotek og viden [trykt + online]. - Kbh. : Kulturstyrelsen
Ophørt med Årg. 22, nr. 3 (2012)

30.12 Cultures. - Kbh. : Cultures
Indeksering ophørt med nr. 6 (2011)

58  Dyr i natur og museum. - Kbh. : Zoologisk Museum
Ophørt med 2013, nr. 2. Fortsættes som Naturhistorier

46.4 Egnsbogen : Bording/Engesvang/Ikast / udgivet på initiativ af  Den jyske Spare­kasse. - Give : Henriksens Bøger og Papir
Ophørt med 2012

46.4 Egnsbogen : Grindsted/Billund / udgivet på initiativ af . Den jyske Sparekasse. - Give : Henriksens Bøger og Papir
Ophørt med 2012

46.4 Fynske minder / udgivet af Odense Bys Museer. - Odense : (Odense Bys Museer)
Ophørt med 2013. Fortsættes som Odense Bys Museer

69.9 Geology and ore [trykt + online] . - Nuuk : Ministry of Industry and Mineral Resources (MIMR) ; Copenhagen : Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Ophørt i trykt udgave med  No. 24 (2013), indekseres herefter kun i online version: Geology and ore [online]

80 K & K. - Aarhus : Aarhus Universitetsforlag
Ophørt i trykt udgave med Årg. 41, nr. 116 (2013), indekseres herefter kun i online version: K&K [online]

32.5 Kontur [online]. - Aarhus : Institut for Historie og Område Studier, Afdeling for Europastudier, Århus Universitet
Ophørt med Nr. 22 (2011)

60.1 Ledelse & erhvervsøkonomi. - København : DJØF Forlag
Ophørt med Årg. [76], nr. 4 (2012). Fortsættes som Danish journal of management & business

30.26 Mandag morgen [online] = link til hjemmeside (adgangsbegrænsning) + link til Infomedia. - Mandag morgen
Tidsskriftet går tilbage til at udkomme både i trykt udgave og i online udgave, derfor afgang på ren online. Fremover indekseres Mandag morgen fra 2014, nr. 8 i trykt udgave med link til hjenmeside og Infomedia: Mandag morgen [trykt + online]. I ren online udgave er tidsskriftet udkommet fra 2012, nr. 24 til 2014, nr. 7

30.26 Mandag morgen Navigation [trykt+online] = trykt + link til hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia. - Mandag morgen
Ophørt med Nr. 18 (2014)

79.2 Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv - København : Dansk Dansehistorisk Arkiv
Indeksering ophørt med Nr. 30 (2011)

81 Naqd. - København : Naqd
Ophørt i trykt udgave med Nr. 12 (2012), indekseres herefter kun i online version. Naqd [online]

30.1776 Proud! magazine [trykt + online]. - Aarhus : Proud!
Ophørt med No. 10 (2013)

27.67 Roskilde stiftsbog. - Roskilde : Roskilde Stift
Ophørt med 2011. Fortsættes som Roskilde stiftsårbog [trykt+online]

27.67 Stiftsbog for Lolland-Falsters stift. - Nykøbing F. : Lolland­Falsters Stift
Ophørt med 2011. Fortsættes som Årsberetning (Lolland-Falsters Stift), der ikke indekseres

46.4  Sæbybogen. - [Frederikshavn] : Nordjyllands Kystmuseum
Ophørt med Årg. 11 (2012)

66.2505 Tegl [trykt + online]. - Kbh. :  DanskeTegl
Ophørt med Årg. 116, nr. 4 (2013)

20 Vartovbogen / (Kirkeligt Samfund). - Kbh. : Kirkeligt Samfunds Forlag
Ophørt med 2011/2012

30.1626 Årbog / Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. - [Kbh.]: Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Ophørt med 2010

46.4 Årsskrift / Silkeborg Kulturhistoriske Museum. - Silkeborg : Silkeborg Kulturhistoriske Museum
Ophørt med 2012. Fortsættes som Årsskrift / Museum Silkeborg

Afgang i 1. kvartal 2014

71.6 Arkitektur DK. - København : Arkitektens Forlag
Ophørt med 2013, nr. 3. Fortsættes som Twentyfirst

32.3 Dansk Pen. - Kbh. : Dansk PEN
Ophørt med Årg. 14, nr. 2 (2009)

63.64 Kongres for svineproducenter. - Kbh. : Dansk Svineproduktion
Ophørt med 2009

33.19 Kvartalsoversigt / Danmarks Nationalbank [trykt+online]. - København : Danmarks Nationalbank
Ophørt i trykt udgave med 2013, 4. kvartal, del 2, indekseres herefter kun i online version: Kvartalsoversigt / Danmarks Nationalbank [online]

19 On edge [trykt+online]. - Odense : Knowledge Lab, SDU
Ophørt i trykt udgave med 2012, nr. 1, indekseres herefter kun i online version: On edge [online]

61.642 Psykoterapeuten [trykt + online]. - Kbh. : Psykoterapeut Foreningen
Ophørt med Årg. 21, nr. 3 (2013). Fortsættes som Tidsskrift for psykoterapi [trykt + online]

96 Siden Saxo [trykt + online]. - Kbh. : Rigsarkivet
Afgang af link til online udgave

89.5 Språk i Norden [trykt+online]. - København : Dansk Sprognævn ; Nordisk Sprogkoordination
Ophørt i trykt udgave med 2011, indekseres herefter kun i online version: Språk i Norden [online]

81.6 Synsvinkler. - Odense : Dansk / Nordisk, ILKM
Ophørt med Årg. 21, nr. 45 (2012)

65.841 Tog i tiden. - Odense : Danmarks Jernbanemuseum
Ophørt med 2012. Fortsættes som Danmarks Jernbanemuseum

65.124 Tænk. - Kbh. :  Forbrugerrådet Tænk
Ophørt med Nr. 145 (2013). Fortsættes som Forbrugerrådet Tænk

61 Ugeskrift for læger. - Kbh. : Lægeforeningen
Indeksering ophørt af trykt udgave, indekseres herefter kun i online version. Afgang med Årg. 175, nr. 50 (2013)

 

Afgang 2013

Afgang kan skyldes tidsskriftets ophør, titelskifte eller indekseringsophør eller afgang af link til online udgave.

Afgang i 4. kvartal 2013

46 Danes [trykt + online]. - København : Danes Worldwide
Indeksering ophørt med Årg. [94], nr. 5 (2013)

46 IBIS fokus [trykt + online]. - Kbh. : IBIS
Indeksering ophørt med Nr. 137 (2013)

13 Journal of anthropological psychology [online]. - Aarhus Universitet, Psykologisk Institut
Ophørt med Nr. 21 (2009)

76.08 Mind design [online]. - Danish Centre for Design Research
Ophørt med Årg. 6, nr. 54 (2012)

63.705 Mælkeritidende [trykt + online]. - Odense : Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer ; Dansk Mejeriingeniør Forening
Indeksering ophørt med Årg. 126, nr. 23 (2013)

91.94 Nato nyt [online]. - NATO
Indeksering ophørt med 2011, aug.

89.09 NOWELE: North-Western European language evolution. - Odense : Odense University Press
Indeksering ophørt med Vol. 66, nr. 1 (2013)

89.2 Revue romane. - (Kbh.) : Institut d'Etudes Romanes de l'Universite de Copenhague
Indeksering ophørt med Tom. 47, nr. 2 (2012)

77 Sentura [online]. - Kbh. : Foreningen Sentura
Indeksering ophørt med 2010-05-26

70 Sum. - Kbh. : Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Ophørt med Nr. 5 (2009)

Afgang i 3. kvartal 2013

02.16 Referencen [trykt + online] / Bibliotekarforbundet, Faggruppen for referencearbejde
Ophørt med Årg. 40, nr. 4 (2010)

50.1 Miljøsk: tidsskrift om miljø og samfund. - Kbh. : NOAH
Ophørt med nr. 64 (2013)

60.1 Supply chain magasinet [trykt + online]. - Kbh. : Horisont Gruppen
Ophørt med 2012, nr. 7/8. Fortsættes som Erhvervsmagasinet SCM [trykt + online]

63.5 Frugt & grønt [trykt + online]. - Århus : Frugt- og Grønt Rådgivningen
Afgang af link til online udgave

63.5 Gartner tidende [trykt + online]. - Kbh. : Dansk Erhvervsgartnerforening
Afgang af link til online udgave

65.87 Android magasinet. - Valby : Mediaprovider
Ophørt med 2012, nr. 6

65.87 iPhone magasinet. - Valby : Mediaprovider
Ophørt med 2012, nr. 6

77 Sentura - Kbh. : Foreningen Sentura
Ophørt med nr. 23 (2007)

Afgang i 2. kvartal 2013

36.07 AKF nyt [trykt + online]. - København : AKF, Anvendt KommunalForskning
Ophørt med 2012, nr. 1

27.67 Fyens Stiftsbog. - Odense : Fyens Stift
Ophørt med 2011. Fortsættes som Folkekirken på Fyn

55 Geologisk nyt [trykt + online]. - Aarhus : Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Ophørt med 2012, særnr. apr.

68.07 Husflid. - Odense : Dansk Husflidsselskab
Ophørt med 2012, nr. 6. Fortsættes som Design & håndværk

65.841 Jernbanehistorisk årbog. – Smørum : Bane Bøger
Ophørt med 2013

71 Living architecture. – Copenhagen : Living Architecture
Ophørt med Nr. 21 (2009)

58 Steenstrupia [trykt + online]. - Copenhagen : Zoological Museum, University of Copenhagen
Ophørt med Vol. 32 no. 2 (2012)

38.78 Udvikling : tidsskrift for udviklingshæmmede. - Odense : Socialt Lederforum
Ophørt med 2012, nr. 4. Fortsættes som Social udvikling

65.841 Vedvarende energi & miljø. – Aarhus :  Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB)
Ophørt med 2012, nr. 5. Fortsætter som Råstof

75.715 Zoom årbogen. – Valby : Mediaprovider
Ophørt med 2010

65.909  Årbog / Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. - [Helsingør] : M/S Museet for Søfart
Ophørt med 2011. Fortsættes som Årbog / M/S Museet for Søfart

46.4 Årbog / Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre. – Gilleleje : Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre
Ophørt med 2009. Fortsættes som Holbo-historier

Afgang i 1. kvartal 2013

80 Apparatur. – [Valby] : Apparatur
Ophørt med 2012, nr. 24

46.4 Farscogh. – Hadsten : Motorploven
Ophørt med 2010/2011

79.9705 Fisk & fri [trykt+online] - Kbh. : Fisk og Fri
Afgang af link til online udgave

79.6 Focus. – Auning : Bogforlaget DUO
Ophørt med Årg. 36, nr. 2 (2012)

61.625 Grundmotorik. – Middelfart : Grundmotorik
Ophørt med Årg. 7, nr. 3 (2011)

80.5 Hvedekorn [trykt + online]. - (Kbh.) : Rosinante & Co
Afgang af link til online udgave

30.26 Mandag morgen [trykt+online] = trykt + link til Infomedia. - Mandag morgen
Ophørt i trykt udgave med 2012, nr. 23, indekseres herefter kun i online version: Mandag morgen [online]

30.7 Metode & data [trykt + online]. - Odense : Statens Arkiver, Dansk Data Arkiv
Ophørt med Nr. 96 (2010)

81.01 Nedslag i børnelitteraturforskningen. – Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag
Indeksering ophørt med Nr. 10 (2009). Specialudgave Nr. 11, 2011, der samtidig er sidste nummer, er ikke indekseret. Nummeret er udgivet som Barnboken 2011, nr. 1 i en samproduktion mellan de nordiska barnboksinstituten

 

Afgang 2012

Afgang kan skyldes tidsskriftets ophør, titelskifte eller indekseringsophør.

90.7 1066. - Kbh. : 1066
Ophørt i trykt udgave med Årg. 40, nr. 4 (2010), indekseres herefter kun i online version: 1066 [online]

63.69 Acta veterinaria Scandinavica. - Acta Veterinaria Scandinavica
Ophørt i trykt udgave med Vol. 48 (2006), indekseres herefter kun i online version: Acta veterinaria Scandinavia [online]

38.5 Adoption og Samfund [trykt + online]. - Låsby : Adoption & Samfund
Indeksering ophørt med Årg. 36, nr. 1 (2012)

81.3 Angles on the English speaking world. – Copenhagen : Museum Tusculanum for the Department of English, Germanic and Romance Studies, University of Copenhagen
Ophørt med Vol. 10 (2010)

69.65 Banen. - Nakskov : Banen
Ophørt i trykt udgave med Årg. 21, nr. 125 (2011)

33.19 Berlingske nyhedsmagasin. - Kbh. : Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin
Ophørt med 2011-11-30. Fortsætter som Berlingske business magasin (registreres ikke i: Dansk periodicafortegnelse), der indgår og indekseres som en sektion i Berlingske tidende

69.013 Beton [trykt + online]. - Brøndby : Dansk Betonforening ; Dansk Beton
Indeksering ophørt med Årg. 29, nr. 1 (2012)

22 Bibliana [trykt+online] - Kbh. : Bibelselskabets Forlag
Afgang af link til online udgave

02.06 Bibliotek og medier [trykt + online]. - Kbh. : Styrelsen for Bibliotek og Medier
Ophørt med 2011, nr. 4. Fortsættes som Bibliotek og viden [trykt + online]

65.908 BIMCO bulletin. - Bagsværd :  BIMCO, The Baltic & International Maritime Council
Indeksering ophørt med Vol. 106, nr. 6 (2011)

02 Bogens verden [trykt + online]. – Viborg : Det Danske Forfatter- og Oversættelsescenter Hald ; [København] : Det Kongelige Bibliotek
Ophørt med Årg. 93, nr. 3/4 (2011)

00.4 Bogmarkedet [trykt + online]. - Kbh. : Den danske Forlæggerforening ; Den danske Boghandlerforening
Indeksering ophørt med Årg. 158, nr. 3 (2012)

33.95 Boligen [trykt + online]. - Kbh. : Boligselskabernes Landsforening
Indeksering ophørt med Årg. 79, nr. 2 (2012)

69.89 Brandvæsen [trykt + online]. - Vamdrup : Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB
Indeksering ophørt med Årg. 9, nr. 10 (2011)

55 Bulletin of the Geological Society of Denmark. - Copenhagen : Geological Society of Denmark
Ophørt i trykt udgave med Vol. 57 (2009), indekseres herefter kun i online version: Bulletin of the Geological Society of Denmark [online]

61.7 Børnesygeplejerske. - Broager : Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker
Ophørt med 2010, nr. 3. Fortsætter på internettet med adgangsbegrænsning og indekseres ikke

60.9 Centaurus . - Copenhagen : Munksgaard International Publishers
Indeksering ophørt med Vol. 53, nr. 4 (2011). Herefter udgivet i udlandet

61 Dagens medicin [trykt + online] - Kbh. : Dagens Medicin
Afgang af link til online udgave

30.12 Cultures [trykt + online] - Kbh. : Cultures
Afgang af link til online udgave

61  Danish medical bulletin [online]. - Danish Medical Association
Ophørt med Vol. 58, nr. 12, (2011). Fortsættes som Danish medical journal [online]

02 Dansk biblioteksforskning [trykt + online]. - Aalborg : Det Informationsvidenskabelige Akademi
Ophørt med Årg. 7, nr. 2/3 (2011). Fortsættes som Nordisk tidsskrift for informationsvidenskab og kulturformidling [trykt + online]

63.4 Development briefs. Policy [trykt + online]. – Frederiksberg : Forest & Landscape
Ophørt i trykt udgave med Nr. 12 (2011), indekseres herefter kun i online version: Development briefs. Policy [online]

37.14896 Dansk . - Frederiksberg : Dansklærerforeningen
Indeksering ophørt med  2011, nr. 4

37.601 Dansk universitetspædagogisk tidsskrift [trykt + online]. - Odense : Syddansk Universitetsforlag
Ophørt i trykt udgave med årg. 6, nr. 10 (2010), indekseres herefter kun i online version: Dansk universitetspædagogisk tidsskrift [online]

61 Dit lægemagasin [trykt + online]. - Klampenborg : Scanpublisher
Indeksering ophørt med Årg. [25], nr. 2 (2011)

37.123 Drama & teater i undervisningen. - Aalborg : Danmarks Dramalærerforening
Ophørt med 2011, nr. 1. Fortsættes som Drama & teater

33.955 Ejendomsmægleren [trykt + online]. - Kbh. : Dansk Ejendomsmæglerforening
Indeksering ophørt med Årg. 79, nr. 1 (2012)

19.639 eJour [Online]. - Aarhus : Danmarks Journalisthøjskole
Indeksering ophørt med Nr. 80 (2009)

33.19 Erhvervshistorisk årbog. – [København] : Statens Arkiver ; Århus : Erhvervsarkivet
Ophørt i trykt udgave med Bd. 60 (2011), indekseres herefter kun i online version: Erhvervshistorisk årbog [online]

61.38 Farmaci [trykt + online]. - Kbh. : Danmarks Apotekerforening
Indeksering ophørt med Årg. 169, bd. 119, nr. 2 (2012)

38.79 Fokus / Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri [trykt + online]. – Aarhus : Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri
Ophørt med Årg. 18, nr. 2 (2011)

61.606 Fokus på kræft og sygepleje . – Herlev :  FS13, Faglig sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med kræftpatienter
Indeksering ophørt med Årg. 31, nr. 4 (2011)

61 Fokusmagasinert [trykt + online]. - Kbh. : Sundhedsmedierne
Indeksering ophørt med 2011, nr. 1

37.363 Folkeskolen [trykt + online]. - Kbh. : Danmarks Lærerforening
Indeksering ophørt med Årg. 129, nr. 2 (2012) for artikler. Anmeldelser indekseres i onlineversionen "Fagbladet folkeskolen [online]"

01.613 Forskningsnyt fra psykologien. - Århus : Forskningsnyt fra Psykologi
Ophørt med Årg. 20, nr. 6 (2011)

30.172 Forum for køn og kultur [online]. - KVINFO
Ophørt med 2011-05-12. Fortsættes som KVINFOs webmagasin [online]

05.66 Frodskaparrit. - Tórshavn : Mentunargrunnur Føroya Løgtings
Indeksering ophørt med Bd. 50 (2002)

61.58 Fysioterapeuten [trykt + online]. - Kbh. : Danske Fysioterapeuter
Afgang af link til online udgave pga. adgangsbegrænsning

78.9064 Geiger [trykt + online]. – Aarhus : Geiger
Ophørt med Nr. 21 (2011)

61 Helse [trykt + online]. - Kbh. : Helse
Indeksering ophørt med Årg. [58], nr. 2 (2012)

27.67 Helsingør Stiftsbog [trykt + online]. - Helsingør : Helsingør Stift
Ophørt med 2010

63.61 Hest . - Kbh. : LandbrugsMedierne
Ophørt med 2011, nr. 13. Sammenlagt med Ridemagasinet Equipage til HesteMagasinet

71.01 Historien fortsætter [trykt + online]. - Kbh. . Bygningskultur Danmark
Ophørt med 2009, apr.

37.146405 Hjemkundskab . - Horsens : Hjemkundskabslærerforeningen
Indeksering ophørt med Årg. 79, nr. 1 (2012)

86 Ildfisken. – Rønne : Ildfisken ; [Aalborg] : i samarbejde med forlaget Anblik
Ophørt med Nr. 41/42 (2009)

76.08 Inform. - Kbh. . Danske Designere
Ophørt med 2011, nr. 4

32.7 The interdisciplinary journal of international studies. – Aalborg : The Board of Studies for International Affairs, European Studies Programme (ESP) and Development and International Relations (DIR)
Ophørt i trykt udgave med Vol. 6, nr. 1 (2010), indekseres herefter kun i online version: The interdisciplinary journal of international studies [online]

67.1 Jern- og maskinindustrien. - Herlev : Aller Business
Indeksering ophørt med Årg. 41, nr. 34 (2011) = uge 49 (2011)

91.15 Journal of Danish archaeology. - Odense : University Press of Southern Denmark
Ophørt med Vol. 14 (2006)

28.2 Katolsk dialog & information . - [Kbh.] : Katolsk Dialog & Information
Indeksering ophørt med Årg. 6, nr. 4 (2011)

77.6 Kosmorama. - Kbh. : Det Danske Filminstitut, Museum & Cinematek
Ophørt i trykt udgave med Årg. [57], nr. 248 (2011), indekseres herefter kun i online version

61.38 Kost, ernæring & sundhed [trykt + online]. - Kbh. : Kost & Ernæringsforbundet
Indeksering ophørt med Årg. 90, nr. 1 (2012)

46.3 København, kultur og historie. - Kbh. : Københavns Stadsarkiv
Ophørt med 2010. Fortsættes som Historiske meddelelser om København (2011)

37.81 Læseraketten [trykt + online]. - Kbh. : Ibis
Indeksering ophørt med 2011

61.608 Medicinsk teknologi & informatik [trykt + online]. - Klampenborg : Scanpublisher
Indeksering ophørt med Årg. 8, nr. 6 (2011)

78.9 Musik & forskning [online]. - Kbh. : C. A. Reitzel
Ophørt med Bd. 30 (2005). Fortsættes som Dansk musikforskning online [online]

61.549 Musikterapi i psykiatrien. - Aalborg : Musikterapiklinikken, Aalborg Psykiatriske Sygehus ; Aalborg Universitet
Ophørt i trykt udgave med Nr. 6 (2011), indekseres herefter kun i online version: Musikterapi i psykiatrien online [online]

61.58 Muskuloskeletal fysioterapi [trykt + online]. - Kbh. : Lægeforeningens Forlag
Indeksering ophørt med Årg. 4, nr. 3/4 (2011)

50  Naturvidenskab for alle. - Kbh. : Fysikforlaget
Ophørt med Årg. 3, nr. 1 (2009)

61.642 Nordic journal of psychiatry. - Oslo : Scandinavian University Press
Ophørt i trykt udgave med Vol. 65, nr. 6 (2011)

62.31 Nyhedsbladet Dansk energi. - Frederiksberg : Dansk Energi
Indeksering ophørt Årg. 107, nr. 15 (2011)

70.86 Ordrupgaard focus. - Charlottenlund : Ordrupgaard
Ophørt med nr. 1, 2005

37.142 Religionspædagogisk forum. – Frederiksberg : RPF-Religionspædagogisk Forlag
Ophørt med 2010, nr. 3

34 Ret og samfund. - Kbh. : Frydenlund
Ophørt med 2010

65.215 Revisorbladet. – Hvidovre : Dansk Revisorforening
Ophørt med 2011, nr. 2. Fortsættes som Signatur, der ikke indekseres

63.61 Ridemagasinet Equipage . - Kbh. : LandbrugsMedierne
Ophørt med 2011, nr. 13. Sammenlagt med Hest til HesteMagasinet

61.604 Scandinavian journal of primary health care [trykt + online]. – Stockholm : Almquist & Wiksell Periodical Company
Indeksering ophørt med Vol. 29, nr. 2 (2011) da tidsskriftet udgives i udlandet

02 Scandinavian public library quarterly [trykt + online]. - [Helsinki] : SPLQ ; [Copenhagen] : Danish Agency for Libraries and Media
Ophørt med Vol. 44, no. 4 (2011). Fortsættes som Scandinavian library quarterly [trykt + online]

61.642 Sind bladet . – Vanløse : Landsforeningen Sind
Indeksering ophørt medÅrg. 41, nr. 1 (2012)

22.1 Sjot . – Aarhus : Aarhus University Press
Indeksering ophørt med Vol. 25, nr. 2 (2011)

96.9 Slesvigland [online]. - Slesvigland
Indeksering ophørt med 2010, nr. 1

20.5 Studia theologica . – Oslo : Taylor & Francis
Indeksering ophørt med Vol. 65, no. 2 (2011)

61.709 Sygepleje & historie . – Kbh. : Dansk Sygeplejehistorisk Selskab
Indeksering ophørt med Årg. 15, nr. 42 (2011)

37.1476 Tegn. – Brønderslev : GLB&D
Indeksering ophørt med 2011, nr. 1

37.7 Teknologi & handicap. – Taastrup : Hjælpemiddelinstituttet
Ophørt med 2011, nr. 4

61.4 Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen. - Odense : Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet
Ophørt i trykt udgave med Årg. 88, nr. 4 (2012), indekseres herefter kun i online version: Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen [online]

89 Tidsskrift for sprogforskning [online]. - Århus : Statsbiblioteket
Ophørt med Årg. 3, nr. 1/2 (2006). Fortsættes som Skandinaviske sprogstudier [online]

61.7 Tidsskrift for sygeplejeforskning. - Odense : Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Ophørt med Årg. 26, nr. 2/3 (2010). Sammenlagt med Norsk tidsskrift for sykepleieforskning til Nordisk sygeplejeforskning

02.07 Uddannelsesbibliotekaren. – Kbh. : Faggruppen for Bibliotek og Uddannelse
Indeksering ophørt med Årg. 12, nr. 1 (2011)

79.6 Udspil [trykt + online]. - Vejle : DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Indeksering ophørt med 2012, nr. 1

37.363 Undervisere.dk [trykt + online]. - Kbh. : Danmarks Lærerforening
Ophørt med Årg. 5, sep. (2011)

69.84 Vandforsyningsteknik. – Skanderborg : DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening
Ophørt med Nr. 59 (2010)

38.78 ViPU viden. – Risskov : Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning
Indeksering ophørt med Årg. 13, nr. 3 (2011)

77 Øjeblikket. – Kbh. : Foreningen Øjeblikket
Ophørt med Årg. 17, nr. 51 (2010)

63.1 Økologi & erhverv . – Åbyhøj :  Økologisk Landsforening
Indeksering ophørt med Årg. 32, nr. 494 (2012)

33 Økonomisk tema [trykt + online]. – Kbh. : Økonomi- og Erhvervsministeriet
Ophørt med Nr. 11 (2011)

46.6 Årbog / Kulturhistorisk Museum Randers. - [Randers] : Kulturhistorisk Museum Randers
Ophørt med 2009. Fortsættes som Årbog / Museum Østjylland

46.4 Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt - Sorø : Historisk Samfund for Sorø Amt
Ophørt med Bd. 97 (2010). Fortsættes som Årbog for Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland

27.67 Årbog for Københavns Stift [trykt + online]. - Kbh. : Københavns Stift
Ophørt med 2009

46.4 Årets gang på Kalundborg Museum [trykt + online]. – Kalundborg : Kalundborg Museum
Ophørt med 2008

46.4 Årsberetning / Nordjyllands Historiske Museum [trykt + online]. - Aalborg : Nordjyllands Historiske Museum
Ophørt med 2009. Fortsættes som Årbog / Nordjyllands Historiske Museum [trykt + online].

06.6 Årsskrift / Billund Museum. – [Grindsted] : Billund Museum
Ophørt med 2009 (kun ét nummer)

46.4 Årsskrift / Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune. – Taastrup : Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune
Ophørt med 2008. Fortsættes som Årsskrift /Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

46.4 Årsskrift / Silkeborg Museum. – [Silkeborg] : [Silkeborg Kulturhistoriske Museum]
Ophørt med 2009. Fortsættes som Årsskrift / Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Tidligere afgang, klik her: Afgang -2011

Tilgang -2011

Top

38.5 Adoption og samfund [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

38.6 Alderens nye sider [trykt + online]

32.16 Arbejderhistorie [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

90.72 Arkæologisk forum[trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

69.25 Banen

02 Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv [trykt + online] - Fortsættelse af Bibliotekspressen [trykt + online]

69.89 Brandvæsen [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

71.9 Byplan [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

46 Danes [trykt + online]- Fortsættelse af Danmarksposten

78.9 Danish yearbook of musicology [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

37.73 Dansk audiologopædi [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

63.68 Dansk pelsdyravl [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

06.6 Danske museer [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

32.16 Demos nyhedsbrev [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

37.123 Drama & teater i undervisningen

63.69 Dyrlægemagasinet for praktiserende dyrlæger [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

62.31 Electra [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

62.305 Elteknik [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

37.363 Fagbladet folkeskolen [online] (For anmeldelser - artikler indekseres fortsat med udgangspunkt i den trykte version af "Folkeskolen" [trykt+online])

75.7408 Filter for fotografi

79.9705 Fisk & fri [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

05.6 Folkevirke [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

66.5 Forskning i bioenergi, brint & brændselsceller [trykt + online] - Fortsættelse af Forskning i bioenergi [trykt + online]

63.5 Frugt & grønt [trykt og online] - Tilgang af link til online udgave

69.9 Geology and ore [trykt + online]

50.1 Grøn hverdag [trykt + online]

69.2 Gør det selv

27.67 Helsingør stiftsbog [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

37.14646 Håndarbejde nu - Fortsættelse af Håndarbejde i skolen

76.08 Inform

16.3 IKON [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

30  IPmonopolet [trykt + online]

61.38 Kost, ernæring & sundhed [trykt + online]  -  Fortsættelse af Køkkenliv [trykt + online]

70 Kulturo [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

30.12 Kulturstudier [trykt og online] - Sammenlægning af Fortid og nutid og Folk og kultur

63.09 Landbohistorisk tidsskrift [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

02.3 Magasin fra Det kongelige Bibliotek [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

65  Market [trykt + online]

06 MID magasin [trykt + online]

35.5 Militærhistorie

78.0605 Musikeren [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

63.705 Mælkeritidende [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

61 Månedsskrift for almen praksis - fortsættelse af Månedsskrift for praktisk lægegerning

17 The Nordic journal of aesthetics [trykt + online]

32.7 Pluk fra forskningen i Sønderjylland [trykt + online]  -

fortsættelse af Pluk, der oprindelig var lukket i 2008 uden fortsættelse

05.6 Samvirke [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

99.4 Sandemosiana [trykt + online]

30.11 Scenario - fortsættelse af Fremtidsorientering

70 Sum

77 Teater-et [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

66.2505 Tegl [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

90.4 Temp - Sammenlægning af Nyt fra historien og Den jyske historiker og Historie (Århus)

80 Trappe tusind [trykt + online]

30.26 Uden for nummer [trykt + online] - Fejlagtigt registreret som ophørt med Årg. 4, nr. 7 (2003) - genåbnet med årg. 11, nr. 22 (2011) plus link til online udgave

46.4 Vesthimmerlands lokalhistorie

46.4 Årbog / Vesthimmerlands Museum

06.6 Årsskrift / Billund Museum


Tilgang 2010

Top

79.6 Aktiv træning

37.1 Cepra-striben

30.12 Cultures [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

37.14776 Cut

02 Danmarks biblioteker [trykt + online]

56.08 Dansk biotek [trykt + online] - Fortsættelse af Biotech & diagnostik [trykt + online]

61.608 Danske bioanalytikere [trykt + online] - Fortsættelse af Dbio [trykt + online]

63.69 Dyrlægen

79.609 Forum for idræt - Fortsættelse af Idrætshistorisk årbog

46.3 København, kultur og historie - Fortsættelse af Historiske meddelelser om København

40.2 Landinspektøren (2008) [trykt + online] - Sammenlægning af Landinspektørens meddelelsesblad og Landinspektøren (1950)

80 Lettre internationale [trykt + online] - Fejlagtigt registreret som ophørt med nr. 17, 2007

46.4 Lokalhistorie fra Sydøstjylland - Fortsættelse af Vejle Amts årbog

46.4 Lokalhistorisk årbog - Fortsættelse af Langå

60.11 Magasinet om ledelse og økonomi [trykt + online] - Fortsættelse af C3 [trykt + online]

30.7 Metode & data [trykt + online]

06.6 Opdatering - Sammenlægning af Mark og montre og Ølgod Museum

29.7 Refleksion

37.142 Religionspædagogisk forum

02 Revy [trykt + online] - Fortsættelse af DF-revy [trykt + online]

46.4 Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved - Fortsættelse af Skrift for Historisk Forening for Sundeved

50.264 Sønderjyllands kulturmiljøer

37.1476 Tegn

34.22 Tidsskrift for miljø

75.715 Zoom årbogen

63.1 Økologi & erhverv - Fortsættelse af Økologisk jordbrug

06.6 Årbog for Museum Sønderjylland - Fortsættelse af Sønderjyske museer

46.4 Årsskrift / Lokalhistorisk forening for Sønderhald - Fortsættelse af Årsskrift / Lokalhistorisk forening for Sønderhald Kommune

46.4 Årsskrift / Silkeborg Museum - Fejlagtigt registreret som ophørt med 2007

 

Tilgang 2009

Top

70.9 Afart [trykt + online]

02.06 Bibliotek og medier [trykt + online]

56.08 Biotech & diagnostik [trykt + online]

37.2 Børn & unge. Forskning [trykt + online]

61.7 Børnesygeplejerske

30.12 Cultures

61 Dagens medicin [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

20 Dansk kirketidende

32.3 Dansk Pen

20 Dansk tidsskrift for teologi og kirke [trykt + online]

37.601 Dansk universitetspædagogisk tidsskrift [trykt + online]

36.1 Danske kommuner - Fortsættelse af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

63.4 Development briefs. Policy [trykt + online]

46.4 Farscogh

33.106 FAU-conference [trykt + online]

77.6 Filmmagasinet Ekko - Sammenlægning af Filmmagasinet Mifune og Ekko

38.79 Fokus / Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri [trykt + online]

61 Fokusmagasinet [trykt + online]

30.11 Fremtidsorientering - Fejlagtigt titelskift til Futureorientation rettet tilbage så indeksering igen sker únder titlen Fremtidsorientering

01.613  Forskningsnyt fra psykologien

34.35 Fængselshistorisk Selskab

20 Herrens mark [trykt + online]

99.4 Jacobseniana [trykt + online]

13.14 Læring og medier [online]  - Fortsættelse af Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse [online]

46.4 Læsø Museum, Museumsforeningen for Læsø - Fortsættelse af Museumsforeningen for Læsø, Læsø Museum

61.608 Medicinsk teknologi & informatik [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

30.12 Mediekultur [online] - Indeksering fortsat fra trykt udgave, der er ophørt

78.9 Musik & forskning [online] - Indeksering fortsat fra trykt udgave, der er ophørt

80 Nomos

19.5 Nordic and Baltic journal of information and communications technologies [trykt + online]

33.11 Nordic labour journal [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

89.012 Ny forskning i grammatik

62.31 Nyhedsbladet Dansk energi - Fortsættelse af El & energi

30.1 Outlines [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

80.5 Passage [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

60.1 Projektledelse

61.642 Psykiatri-information [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

79.601 Puls [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

29 Religionsvidenskabeligt tidsskrift [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

81.6 Stern und Spielplatz - Fortsættelse af Graf [trykt + online]

22.08 Tel [trykt + online]

61.07 Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

63 Tidsskrift for landøkonomi - Tidsskriftet genåbnet

37 Tidsskriftet (Den frie Lærerskole) - Fortsættelse af Den frie Lærerskole

69.61 Trafik & veje [trykt + online] - Fortsættelse af Dansk vejtidsskrift [trykt + online]

46.4 Årbog / Dansk Landbrugsmuseum [trykt + online]

46.4 Årbog / Ærø Museum - Fortsættelse af Årsskrift / Ærø Museum

46.4 Årets gang på Kalundborg Museum [trykt + online]

46.4 Årsberetning / Nordjyllands Historiske Museum [trykt + online]

60.1 Årsrapport / Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning [trykt + online]

46.4 Årsskrift / Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk, Cathrinesmindes Venner


Tilgang 2008

Top

33.19 AE-bladet [online] - Fortsættelse af AE-nyt [online]

61.706 Akademiske sygeplejersker [online]

69.2 Bedre bolig - Fortsættelse af Nye huse

69.013 Beton [trykt + online] - Fortsættelse af Dansk beton [trykt + online]

70.6 Billedkunstneren [trykt + online]

62.722 Bilmagasinet

37.017 Cursiv [trykt + online]

58.86 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

37.363  Dbio [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

02 DF-revy [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

05.6 Euroman

46.4 Fra Viborg-egnen - Fortsættelse af Fra Viborg Amt

90.72 Fund & fortid

30.164  Goldberg [trykt + online]

00.109 Grafiana - Genåbnet og lukket i perioden

81.09 Himmelskibet

71.01 Historien fortsætter [trykt + online]

46.4 Historier fra Randers

64.6 Haandarbejdets Fremme

34.66 Idrætsjuristen

32.73 Indflydelse [trykt + online]

62.28 Kapitler af vindkraftens historie i Danmark

28.2 Katolsk dialog & information

34.25 Kirkeretsantologi

53 Kvant [trykt + online] - Tilgang af link til online udgave

65.9 Mercator

62.722  Motorclassic

61.58 Muskuloskeletal fysioterapi [trykt + online] - Fortsættelse af Muskuskeletalt forum [trykt + online]

70 North-debat

32.16 Det ny Clarté

00.4 Omsider [trykt + online]

37.31 Pædagogisk psykologisk tidsskrift - Fortsættelse af Psykologisk pædagogisk rådgivning

34 Ret og samfund

78.902 Roots zone [trykt + online] - Fortsættelse af Folk & musik [trykt + online]

37.148905 Sproglæreren

37.7 Teknologi & handicap [trykt + online] - Fortsættelse af Hjælpemidlet [trykt + online]

79.2 Tidsskrift for dans i uddannelse

29.1 Tidsskrift om islam & kristendom

34.24 Ugeskrift for skat

37.363  Undervisere.dk [trykt + online]

34.24 Yearbook for Nordic tax research

33 Økonomi og samfund

Afgang 2011

Top
Afgang kan skyldes tidsskriftets ophør, titelskifte eller indekseringsophør eller afgang af link til online udgave

61.706 Akademiske sygeplejersker [online]. - Ophørt

38.6 Alderens nye sider [trykt + online]. - Ophørt

38.79 Autismebladet [trykt + online]. - Ophørt

88-24 Banana split - Ophørt

02 Bibliotekekspressen [trykt + online] - Fortsættes som Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv [trykt + online]

69.2 Byggeindustrien - Ophørt

46 Danmarksposten - Fortsættes som Danes [trykt + online]

26.4 Dansk Kirkesangs årsskrift - Ophørt

71 Danske ark byg - indeksering ophørt

30.01 Distinktion - Indeksering ophørt, udgives i udlandet fra og med 2011

78 dmt [trykt + online] - Sammenlagt med Autograf.org til Seismograf/DMT [online]

62.3 DOPS-nyt - Ophørt

46.4 Ejegod tidende - Indeksering ophørt

10 Filosofiske studier - Ophørt

63.9 Fisk og hav [trykt + online] - Ophørt

63.9 Fiskeri tidende - Indeksering ophørt

61.606 Fokus på kræft og sygepleje [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

61.6 Fokus på sår [trykt + online] - ophørt

39 Folk og kultur - Sammenlagt med Fortid og nutid til Kulturstudier

37.363 Folkeskolen [trykt + online] (for anmeldelser, der fremover indekseres i onlineversionen "Fagbladet folkeskolen [online]" - artikler indekseres fortsat med udgangspunkt i den trykte version af "Folkeskolen" [trykt+online])

66.5 Forskning i bioenergi [trykt + online] - Fortsættes som Forskning i bioenergi, brint & brændselsceller [trykt + online]

90 Fortid og nutid - Sammenlagt med Folk og kultur til Kulturstudier

30.11 Fremtidsorientering - Fortsættes som Scenario

53 Gamma [trykt + online] - ophørt

27.67 Haderslev stiftsbog. - Ophørt

96 Historie - Sammenlagt med Nyt fra historien og Den jyske historiker til Temp

19.06 Humaniora [trykt + online] - Ophørt

37.14646 Håndarbejde i skolen - Fortsætter som Håndarbejde nu

34  Juristen [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

90.7 Den jyske historiker - Sammenlagt med Nyt fra historien Historie til Temp

61.38 Køkkenliv [trykt + online] - Fortsætter som Kost, ernæring & sundhed [trykt + online]

71 Kårk - indeksering ophørt

60.1 Ledelse & erhvervsøkonomi [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

60.11 Magasinet om ledelse og økonomi [trykt + online] - Indgået i DJØFbladet

35.5 Militærhistorie. - Ophørt

61 Månedsskrift for praktisk lægegerning - Fortsættes som Månedsskrift for almen praksis

80  Nomos. - Ophørt

19.5 Nordic and Baltic journal of information and communications technologies [trykt + online]

33.106 Den ny verden - Ophørt

29.1 Den nye dialog [trykt + online] - Ophørt

90 Nyt fra historien - Sammenlagt med  Historie og Den jyske historiker til Temp

00.4 Omsider [trykt + online] - ophørt

77 The open page - Ophørt

81.5 Reception - Fortsættes som Recession, der ikke indekseres

33  Samfundsøkonomen [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

33.8 Skat [trykt + online] - Ophørt

37.121 Sprog & integration - ophørt

81.6  Stern und Spielplatz - Ophørt

66.24 Tidsskrift for Dansk Keramisk Selskab - Ophørt

60 Teknisk nyt: Special - ophørt

79.608 Tribune [trykt + online] - indeksering ophørt

13.9 Ufo-nyt - ophørt

33.12 Ugebrevet A4 [trykt + online] - Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version: Ugebrevet A4 [online]

30.1664 Ungdomsforskning [trykt + online] - Ophørt

20 Årsskrift / Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet - ophørt

 

Afgang 2010

Top
Afgang kan skyldes tidsskriftets ophør, titelskifte eller indekseringsophør eller afgang af link til online udgave

33.19 AE bladet [online] - Ophørt

75.7 Alt om foto & video - Ophørt

99.4 Anderseniana [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

74 Billedkunst - Ophørt

56.08 Biotech & diagnostik [trykt + online] - Fortsættes som Dansk biotek  [trykt + online]

29.43 Buddhistisk Forum - Ophørt

71.01 Bygningskulturens dag [trykt + online]. - Ophørt

60.11 C3 [trykt + online] - Fortsættes som Magasinet om ledelse og økonomi [trykt + online]

92.3 Classicisme & lumières - Ophørt

61.54 Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur [trykt + online] - Indeksering ophørt

71 Danske ark byg [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

61.608 Dbio [trykt + online] - Fortsættes som Danske bioanalytikere  [trykt + online]

02 DF-revy [trykt + online] - Fortsættes som Revy [trykt + online]

63.4 DST - Ophørt

19.633 Grafisk workflow. - Ophørt

20.7 Det gyldne kornmagasin. - Ophørt

89 Hermes. - Århus : Department of Language and Business Communication, Aarhus School of Business, Aarhus University
Ophørt i trykt udgave med Nr. 43 (2009), indekseres herefter kun i online version: Hermes [online]

62.387 High fidelity. - Ophørt

46.3 Historiske meddelelser om København - Fortsættes som København, kultur og historie

63.67 Hund & træning - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

70 Hæfter for gæstfrihed - Ophørt

79.609 Idrætshistorisk årbog - Fortsættes som Forum for idræt

34.66 Idrætsjuristen - Ophørt

62.3 Installations nyt. Special - Ophørt

76.06 Kunstuff. - Ophørt

40.2 Landinspektøren (1950) - Sammenlagt med Landinspektørens meddelelsesblad til Landinspektøren (2008), der indekseres

46.4 Langå - Fortsættes som Lokalhistorisk årbog

89.07 LSP & professional communication - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version under titlen LSP, professiional communication, knowledge management and cognition, der ikke indekseres

38.1 NFT. - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

39 Nord nyt. - Ophørt

33.11 Nordic labour journal [trykt + online] - Ophørt

37 Nordisk pedagogik - Fortsættes som Nordic studies in education, der ikke indekseres, fordi det udgives i Norge

56.6 Nordiske genressurser [trykt + online] - Ophørt

77.6 Northern lights. - Indeksering ophørt fra og med 2006, hvor tidsskriftet udgives i England

77.69 P.o.v. filmtidsskrift [trykt + online] - Ophørt

05.6 Rotunden. - Ophørt

10 Sats [trykt + online] - Ophørt (fortsætter med titlen Northern European Journal of Philosophy, der ikke udgives i Danmark)

62.18 SCAN REF - Ophørt

05.6 Schäfer - Ophørt

46.4 Skrift for Historisk Forening for Sundeved - Fortsættes som Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved

46.4 Sønderjyske museer - Fortsættes som Årbog for Museum Sønderjylland

60.6 Teknologidebat [trykt + online] - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

79.2 Tidsskrift for dans i uddannelse - Ophørt

46.4 Vejle Amts årbog - Fortsættes som Lokalhistorie fra Sydøstjylland

61 Ugeskrift for læger [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

34.24 Ugeskrift for skat. - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

67.4 Viden om træ [trykt + online] - Ophørt

63.1 Økologisk jordbrug - Fortsættes som Økologi & erhverv

33 Økonomi og samfund - Ophørt

46.4 Årsskrift / Lokalhistorisk forening for Sønderhald Kommune - Fortsættes som Årsskrift / Lokalhistorisk forening for Sønderhald

 

Afgang 2009

Top
Afgang kan skyldes tidsskriftets ophør, titelskifte eller indekseringsophør eller afgang af link til online udgave

52 Aktuel astronomi - Ophørt

19.511 Almen semiotik - Ophørt

91.3 Analecta Romana Instituti Danici - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

33.11 Arbetsliv i Norden [trykt + online] - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

69.2 Bedre bolig - Ophørt

06.6 Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum - Ophørt

81.01 BUM - Ophørt

78 Custos - Indeksering ophørt

69.61 Dansk vejtidsskrift [trykt + online] - Fortsættes som Trafik & veje  [trykt + online]

76.08 Designmatters - Ophørt

78.902 Djembe - Fortsættes som Cultures

15.9 Dyrevennen - Indeksering ophørt

77.6 Ekko - Sammenlagt med Filmmagasinet Mifune til Filmmagasinet Ekko

62.31 El & energi - Fortsættes som Nyhedsbladet Dansk energi

77.6 Filmmagasinet Mifune - Sammenlagt med Ekko til Filmmagasinet Ekko

37 Den frie Lærerskole - Fortsættes som Tidsskriftet (Den frie Lærerskole)

63.32 Frøavleren [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

30.11 Futureorientation - Fejlagtigt titelskift fra Fremtidsorientering rettet tilbage så indeksering igen sker únder titlen Fremtidsorientering

30.11 Futuriblerne - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

81.17 Graf [trykt + online] - Fortsættes som Stern und Spielplatz

47.7 Hellas - Ophørt

89.6 hsd - Ophørt

32.73 Indflydelse [trykt + online] - Fortsættes som Action magazine [trykt + online], der ikke indekseres

33.19 Indsigt [trykt + online] - Ophørt

30.1645 Information om indvandrere - Ophørt

99.4 Kierkegaardiana - Ophørt

70.86 Krydsfelt - Ophørt

46.4 Kulturhistoriske studier - Ophørt

65.5 Markedsføring [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

30.12 Mediekultur - Trykt udgave ophørt, indeksering fortsættes i online version

46.4 Museumsforeningen for Læsø, Læsø Museum - Fortsættes som Læsø Museum, Museumsforeningen for Læsø

78.9 Musik & forskning - Trykt udgave ophørt, indeksering fortsættes i online version

90.88 Møntsamleren - Ophørt

50.1 Natur og miljø - Indeksering ophørt

50.5 Naturens verden - indgået i Aktuel naturvidenskab

13 Nordic psychology - Ophørt i trykt udgave, herefter kun i online version, der ikke indekseres

81.5 Nordisk litteratur [trykt + online] - Ophørt

40.3 Nordisk samhällsgeografisk tidskrift - Ophørt

36.1 Nyhedsmagasinet Danske kommuner - Fortsættes som Danske Kommuner

77.09 Oldfux - Ophørt

32.7 Pluk - Ophørt - NB: senere registreret som fortsættes som: Pluk fra forskningen i Sønderjylland [trykt + online]

37.132 Prent [trykt + online] - Ophørt

62.216 Proces-teknik - Indeksering ophørt

37.1404 Pædagogisk orientering - Ophørt

27.67 Ribe stiftsbog - Ophørt

78.902 Roots zone [trykt + online] - Ophørt

76.09 Scandinavian journal of design history - Ophørt

37.146807 Sløjd - Indeksering ophørt

37.1489 Sprogforum [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

61.7 Sygeplejersken [trykt + online] - Afgang af link til online udgave

37.6 Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse [online] - Fortsættes som Læring og medier [online]

38.44 Udsat [trykt + online] - Fortsættes som Social fokus. Udsat, der ikke indekseres

61.06 Årsskrift for Medicinsk Museion [trykt + online] - Ophørt

 

Afgang 2008

Top
Afgang kan skyldes tidsskriftets ophør, titelskifte eller indekseringsophør eller afgang af link til online udgave

33.19 AE-nyt [online] - Fortsættes som AE-bladet [online]

33.11 CARMA årbog - Ophørt

69.013 Dansk beton [trykt + online] - Fortsættes som Beton [trykt + online]

02 DBC avisen [trykt + online] - Ophørt

'81.3 The dolphin - Ophørt

78.902 Folk & musik [trykt + online] - Fortsættes som Roots zone [trykt + online]

46.4 Fra Frederiksborg amt - Ophørt

46.4 Fra Viborg Amt - Fortsættes som Fra Viborgegnen 

05.6 FRAM : fra Ringkøbing amts museer - Ophørt

00.109 Grafiana - Genåbnet og lukket i perioden

06.6 Helsingør Kommunes museer - Fortsættes som Årbog / Helsingør Kommunes Museer

38.7 Hjælpemidlet [trykt + online] - Fortsættes som Teknologi & handicap [trykt + online]

79.6 Idrætspædagogisk årbog - Ophørt

80 Lettre internationale - Ophørt

05.6 Mark og montre - Sammenlagt med Ølgod Museum til Opdatering

48.15 Mellemøst information - Ophørt

61.58 Muskuloskeletalt forum [trykt + online] - Fortsættes som Muskuletal fysioterapi [trykt + online]

69.2 Nye huse - Fortsættes som Bedre bolig

37.31 Psykologisk pædagogisk rådgivning - Fortsættes som Pædagogisk psykologisk tidsskrift

32.16 Salt - Ophørt

89 Tidsskrift for sprogforskning [trykt + online] - Ophørt i trykt udgave

37.1 Voksenpædagogisk tidsskrift - Ophørt

46.4 Ølgod Museum - Sammenlagt med Mark og Montre til Opdatering

46.4 Årbog / Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune - Fortsættes som Årbog / Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

46.4 Årsskrift / Haderslev Byhistoriske Arkiv - Ophørt

46.4 Årsskrift / Silkeborg Museum - Ophørt

Top


Forord | Systematisk fortegnelse| Alfabetisk fortegnelse | Elektroniske tidsskrifter |